Ekstrem sundhed

Når det sunde liv tager overhånd

Ekstrem sundhed kan udvikle sig til spiseforstyrrelsen ortoreksi. Har man ortoreksi, bruger man ofte meget tid på at følge med i de nyeste sundhedstrends og lever ud fra en lang række af regler for, hvad sund mad er.

Ekstrem sundhed – kendetegn ved ortoreksi

Personer med ortoreksi er meget optagede af at leve sundt. De tager udgangspunkt i sundhedsbudskaber som f.eks. at dyrke motion, spare på fedtet, spise mange grøntsager m.m., men overdriver budskaberne, så de f.eks. motionerer voldsomt, spiser ekstremt mange grøntsager og undgår andre såkaldt ”usunde” fødevarer.

Ekstrem sundhed kan derved udvikle sig til en spiseforstyrrelse, der er kendetegnet ved, at fleksibiliteten mangler.

Personer med ortoreksi bruger ofte meget tid på at følge med i de nyeste sundhedstrends og lever ud fra en lang række af regler for, hvad sund mad er.

Det kræver megen energi og er vanskeligt at opretholde et normalt liv som følge af spiseforstyrrelsen. Ofte vil personer med ortoreksi tage deres egen mad med til sociale sammenkomster og har, ligesom for de øvrige spiseforstyrrelser, en tendens til at isolere sig.

I takt med at kontrollen over maden bliver dominerende, træder alt andet i baggrunden. Almindelige behov og signaler bliver ignoreret.

I modsætning til anoreksi og bulimi handler ortoreksi ikke nødvendigvis om at ville være tynd, men sund.

Ortoreksi er objektivt set ikke en sund livsstil, der kan resultere i for ensidig, mangelfuld kost, skader som følge af overmotionering og de medfølgende psykiske konsekvenser af spiseforstyrrelsen.

Ligesom for de øvrige spiseforstyrrelser handler ortoreksi i bund og grund ikke om mad. Blandt andet et lavt selvværd ligger til grund, og kontrollen over maden bliver et forsøg på at undertrykke vanskelige følelser.

Spiseforstyrrelsen er på den måde en overlevelsesstrategi og et forsøg på at opnå sikkerhed og bedre selvfølelse.
 

Ingen diagnose på ortoreksi

Der er på nuværende tidspunkt ingen diagnose på ortoreksi, hverken i diagnosesystemet ICD-10, som vi anvender i Danmark og resten og Europa, eller i diagnosesystemet DSM-IV. Der ser ikke ud til at være planer om at indføre diagnosen.

Af samme grund forholder Sundhedsstyrelsen sig ikke til ortoreksi, Det betyder blandt andet, at der ikke findes behandlingsmuligheder inden for det offentlige system, for personer med spiseforstyrrelsen.

Fakta om ekstrem sundhed

Ortoreksi hedder ‘Orthorexia Nervosa’ på latin, som betyder ‘rigtig appetit’. Ortoreksi bliver populært kaldt for den fjerde spiseforstyrrelse.

Relevant læsning: