Bulimi diagnose

Den “skjulte” spiseforstyrrelse

Mennesker med bulimi har lavt selvværd og er bange for at tage på i vægt. De fleste er normalvægtige, hvilket gør det muligt at holde spiseforstyrrelsen skjult for omgivelserne i mange år.

Kendetegn ved bulimi

Bulimi bliver defineret som overspisning med efterfølgende udrensning. Overspisning inden for et afgrænset tidsrum hvor personen oplever at miste kontrollen over spisningen. Ofte er det store mængder mad, der bliver indtaget.

Trangen til den ukontrollerede spisning kan være en fysisk sult som følge af streng diæt. Og der kan være tale om en psykisk sult. En erstatning for uopfyldte behov og en pause/et ”helle” fra svære følelser.

Efterfølgende udrensning og vægtregulerende adfærd kan være:

  • Overdreven motion
  • At kaste maden op
  • Faste
  • Medicin og andre vægtregulerende midler.

For nogle er udrensningerne forbundet med en lettelse. Man er ”rask på ny”, lettet for problemer. For en stund er der ro, som igen afløses af følelser af skam – på grund af overspisningerne og udrensningerne.

Bulimi diagnose

Ifølge diagnosesystemet ICD-10, som vi anvender i Danmark og resten af Europa, gælder kriterierne her:
   

  • Der forekommer vedvarende optagethed af spisning og en uimodståelig trang til mad. Patienten bukker under for episoder med overspisning, hvor store mængder mad konsumeres inden for en kort tidsperiode.
  • Patienten forsøger at modvirke madens fedende effekt ved en eller flere af følgende metoder: selvinduceret opkastning, misbrug af afføringsmidler, fasteperioder, anvendelse af appetithæmmende midler, stofskiftehormon eller diuretika (vanddrivende medicin, red). Når bulimi opstår hos diabetespatienter, vælger de ofte at ignorere deres insulinbehandling.
  • Psykopatologien består i en morbid frygt for fedme, og patienten pålægger sig selv en skarpt defineret vægttærskel langt under den præmorbide vægt. Der ses ofte en historie med en tidligere episode med AN (anoreksi, red.), hvor intervallet mellem de to forstyrrelser kan variere fra måneder til år. Denne tidligere episode kan have været klart tilstede eller kan have antaget en mere skjult form med moderat vægttab og/eller en forbigående fase med amenorré (mangler menustration, red.).

Der skal være tale om overspisningsanfald mere end 2 gange ugentligt i tre måneder.

Det anslås at ca. 30000 mennesker i Danmark lider af bulimi. Ofte varer sygdommen 8 – 10 år inden, personen kommer i behandling og bliver opdaget på grund af følgevirkningerne.

Det kan være fysiske følgevirkninger, som f.eks. tandskade, smerter i spiserør og mave. Økonomiske problemer som følge af overspisninger, socialt en tendens til isolation og vanskeligheder ved at gennemføre uddannelse og fastholde job.

Fakta om bulimi

Sygdommen hedder på latin ‘Bulimia Nervosa’, som betyder nervøs overspisning.

Læs/se også: