Hvad er spiseforstyrrelser og hvorfor rammes nogen af en spiseforstyrrelse?

Din guide om anoreksi

Føler du dig tyk, selvom du er undervægtig? Så kan det være tegn på spiseforstyrrelsen anoreksi

Bliver du ved med at ville tabe dig, selvom du faktisk vejer for lidt? Har dit ønske om at kontrollere maden taget kontrollen over dig?

I denne guide kan du blive klogere på spiseforstyrrelsen anoreksi – på kendetegn, symptomer, årsager og anoreksi behandling. Du får også 10 anbefalinger til, hvad du kan gøre for at blive fri af spiseforstyrrelsen.

Hvad er anoreksi

Mange kender til ønsket om at tabe sig, til at gå på slankekur og den tilfredsstillelse man kan opleve, når tallet på vægten bevæger sig nedad.

De fleste oplever også, at motivationen kan svinge, når man skal følge de restriktioner, der følger med slankekuren.

Dette er imidlertid ikke tilfældet, når man er ramt af spiseforstyrrelsen anoreksi. Her er ønsket om at tabe sig og frygten for at tage på gået hen og blevet altoverskyggende. Det har udviklet sig til en tvangspræget adfærd og et tankemønster, der dominerer ens liv.

For nyligt talte jeg med en kvinde, der går i behandling for spiseforstyrrelsen anoreksi. Hun sagde:

Jeg forstår faktisk ikke hvorfor, jeg stadig gerne vil tabe mig. Hver gang jeg når mit mål, så finder jeg bare på, at jeg gerne vil tabe mig mere. Men jeg synes jo ikke engang, at det er pænt. Jeg kan godt se, at det er blevet for meget”.

Hvor det tidligere var en bestemt vægt, der var målet, er det nu vægttabet, der i sig selv er blevet et mål.

Ofte starter anoreksi som beskrevet hos kvinden her ved et vægttab, der skyldes restriktiv spisning og/eller øget motion. For andre kan spiseforstyrrelsen være udløst af følelsesmæssige udfordringer som tristhed og depression (evt. i kombination med en slankekur og/eller øget motion).
 

Årsager til anoreksi

Ligesom det gælder for andre spiseforstyrrelser, er årsagerne til anoreksi mange og sammensatte. Der kan være psykologiske, sociale, kulturelle, genetiske og biologiske faktorer, der spiller ind.

Alligevel er der en række faktorer, der går igen. Mange anorektikere er udfordret pga. lavt selvværd og en usikker selvfølelse.

Perfektionisme og store krav til sig selv er også temaer, der går igen hos de fleste.

Når der er mange følelser, der opleves som svære og kaotiske, kan man i stedet tage kontrol med maden. De mange tanker, der kredser om mad, krop og vægt, kan flytte fokus fra noget andet, man oplever som svært.

At have kontrol med maden kan give en følelse af, at ”jeg har styr på det”, ”jeg er stærk”. Det kan også opleves som en pause fra det, man oplever som svært.

En kvinde, der gik i behandling for anoreksi, gav således udtryk for, at hun med spiseforstyrrelsen kunne lukke verden ude:

“Det føles som at være i et tog, der bevæger sig i høj fart. Vinduet er åbent, og det larmer sådan. Jeg lukker vinduet i, når jeg ikke spiser. Der bliver så dejligt stille”

 

Anoreksi drenge og piger

Spiseforstyrrelsen rammer især unge piger, men drenge kan også udvikle anoreksi. Således er 9 ud af 10 anorektikere piger.

anoreksi drenge - ikke kun en pigesygdom

Anoreksi symptomer* kan være…

  • At man har tabt sig og spiser restriktivt. Det kan ske ved, at man f.eks. faster, spiser mad, der har et lavt kalorieindhold, man springer måltider over eller begrænser mængden af mad. Nogle kaster maden op, tager slankemedicin eller afføringsmidler.
  • Man oplever, at ens tanker konstant kredser om mad, krop og vægt.
  • Man frygter at tage på og kan have et forvrænget kropsbillede, hvor man synes, man er tyk, selvom man ikke er det.
  • Kroppens hormonbalance kan ændre sig pga., at man ikke får nok mad. For piger/ kvinder kan det betyde, at deres menstruation udebliver. Drenge/mænd kan opleve, at deres lyst til sex bliver mindre.
  • Anoreksi BMI: En følge af spiseforstyrrelsen er, at man udvikler en unaturlig lav vægt (BMI lavere end 18,5).

Du kan læse mere om diagnosekriterierne for anoreksi her.

Reelt kan det anorektiske mønster komme til udtryk på mange forskellige måder og, i lighed med andre spiseforstyrrelser, optræde i forskellige sværhedsgrader.

Hvis du ikke helt kan genkende dig selv i diagnosekriterierne for anoreksi, er det altså ikke ensbetydende med, at det ikke er en spiseforstyrrelse.

Hvis du oplever, at dine tanker og adfærd i forhold til mad, krop og vægt fylder og styrer for meget, er der grund til at gøre noget ved det. Det behøver ikke at være sådan, og det er muligt at ændre på. Jo før du reagerer jo bedre.

Her er 10 anbefalinger, der kan hjælpe dig på vej:

Note 1) Vi er alle forskellige, og der er ikke én løsning, der passer til alle. Anbefalingerne her er baseret på erfaringer med, hvad der for mange mennesker har været en hjælp til at komme ud af anoreksi.

Note 2) Hvis du lider af en spiseforstyrrelse, bør du søge professionel hjælp. Anbefalingerne her kan guide dig på vej, men langt fra stå alene.
 

1. Søg støtte fra mindst en person du har en god kontakt med, og som kender dig og din historie. Det er afgørende, at du har nogen, der kan følge dig, både når det går godt, og når du føler dig allermest udfordret.
 

2. Beslut dig for at du ønsker at være rask og hvorfor. Jeg kan anbefale, at du skriver det ned og evt. laver et visionboard. Din motivation er det, der bliver den væsentligste kilde til, at du kan gøre dig fri af spiseforstyrrelsen.

Det er også helt almindeligt, at motivation kan svinge undervejs. Derfor er det vigtigt, at du fra start gør dig klart hvorfor, du ønsker at være rask.

anoreksi recovery og den vigtige motivation

Bemærk: Når du ønsker at gøre dig fri af spiseforstyrrelsen, indebærer det også, at du indstiller dig på, at du ikke skal tabe dig. Det handler om, at du tager dig af din krop ved at give den tilstrækkeligt med næring.
 

3. Bliv klogere på spiseforstyrrelsen ved at søge information om anoreksi. Husk at være kildekritisk. Du kan f.eks. søge information hos Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS), og du kan hente inspiration til litteratur om spiseforstyrrelser her..
 

4. Søg anoreksi behandling. Spiseforstyrrelsen går meget sjældent over af sig selv, og jo tidligere du får hjælp jo bedre. Det kan være via kontakt til din læge og specialiseret behandling.

Bemærk: Studier**blandt anorektikere viser, at hele 6 – 10% dør af spiseforstyrrelsen. Det er vigtigt, at du søger hjælp, og at du prioriterer din anoreksi behandling. 
 

5. Giv dig selv/dit sind pauser. Når man er ramt af anoreksi, befinder både kroppen og sindet sig i en stresstilstand. Derfor er det ekstra vigtigt at anerkende, at du muligvis ikke magter det samme, som du plejer.

Det er væsentligt, at du får mentale pauser fra de mange spiseforstyrrede tanker. Det kan være, at du finder pause ved at strikke, hækle eller andre kreative aktiviteter.Det kan være ved at spille et spil, arbejde i haven, høre lydbøger eller noget andet.

 
6. Undgå så vidt muligt det der forstærker spiseforstyrrelsen. Det kan være, at anoreksien tager til i bestemte situationer, og når du er sammen med bestemte personer. For at undgå eller skære ned på det, der evt. forstærker anoreksien, kræver det, at du lægger mærke til hvad, der påvirker negativt.

 
7. Sørg for god/tilstrækkelig søvn. Søvn påvirker alt – Bl.a. hvor robust du er fysisk og mentalt, dit overskud og evnen til at give spiseforstyrrelsen modspil. Søvnen bliver meget ofte påvirket negativt, når man er ramt af en spiseforstyrrelse.

Derfor er det ofte nødvendigt at give det et særskilt fokus, når man ønsker at gøre sig fri af anoreksi.

 
8. Tag små, stabile skridt. De store forandringer der skal til for at bryde med anoreksien, kan du ikke foretage på én gang. Vejen til varig forandring bør ske et skridt ad gangen. En proces der er konstant fremadskridende men uden at være meget anstrengende eller uoverkommelig.

 
9. Gør det der plejede at gøre dig glad. Oftest er det sådan, at livet bliver mindre og mindre i takt med, at spiseforstyrrelsen tager til i styrke. Det, der plejede at gøre en glad, viger efterhånden pladsen for det spiseforstyrrede mønster.

Når du ønsker at gøre dig fri af anoreksi, er det derfor en hjælp, at du genoptager nogle af de aktiviteter, relationer etc., du værdsatte inden spiseforstyrrelsen.Det kan selvfølgelig også være, at du har lyst til noget andet nu. Pointen er, at du skal gøre det, der giver dig glæde.
 

10. Hav vilje, tro og tålmodighed. Din vilje og dit mod skal du bruge til at vove at gøre noget andet end det, du plejer. Troen og tålmodigheden har du brug for til at holde ved og vide, at forandringen er mulig, og at det oftest tager tid.

Til gengæld ligger muligheden for, at du kan (gen)finde glæden ved livet på den anden side af spiseforstyrrelsen.

 

Pas godt på dig.

klinikindehaver Louise Stokholm om anoreksi 

Kærligst,
Louise

 

* Kilde: sundhed.dk
**kilde: psykiatrifonden.dk

Anoreksi guide - 9 gode råd

Læs mere om spiseforstyrrelser:

* Har du mistanke om, at du lider af en spiseforstyrrelse, bør du tage kontakt til din læge.