Pårørende

Som pårørende er du også ramt

Som pårørende er det en vanskelig situation, når ens datter, søn, partner, søster, bror, ven eller veninde kæmper med en spiseforstyrrelse. Det kan være svært at vide, hvordan man hjælper og støtter på bedst mulige måde. Følelser af magtesløshed og skyld kan tynge.

Klinik for Spiseforstyrrelser i Hellerup tilbyder pårørendesamtaler og rådgivning.

Formålet er at:

  • Give viden, indsigt, holdning og forståelse. Så I, som pårørende, har bedre mulighed for at kunne hjælpe og støtte på den rigtige måde. Ud fra jeres situation og personlige problematik.
  • At synliggøre de mange mulige årsager til at en spiseforstyrrelse udvikles. Bl.a. med det formål at lette eventuelle følelser af magtesløshed og skyld: Pårørende er kun en enkelt ud af mange mulige årsager.
  • At give dig, der lider af en spiseforstyrrelse, mulighed for at få talt med dine pårørende. Klinikken kan være en tryg ramme til at få sat ord på det, der ellers kan være svært at tale om. Det er en mulighed for, at du får fortalt, hvad du har brug for, og at I får talt sammen, hvor samtalen bliver ”holdt på sporet”.

Det praktiske

Er du pårørende har du mulighed for en eller flere samtaler på klinikken.

Går du i behandling for en spiseforstyrrelse, kan vi aftale fra start eller undervejs i forløbet, om dine pårørende skal med til en samtale. Vi aftaler på forhånd, hvad formål og fokus for samtalen skal være. Dine pårørende kan også komme til en samtale, hvor du ikke deltager. Det er dig, der afgør hvordan.

Som psykoterapeut har jeg tavshedspligt. Det betyder, at det vi taler om ikke går videre – medmindre at du skriftligt giver udtryk for, at du ønsker tavshedspligten ophævet. Du kan være helt tryg.

Læs om spiseforstyrrelser:

* Har du mistanke om, at du lider af en spiseforstyrrelse, bør du tage kontakt til din læge.