Overspisning test - er det spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning?

Overspisning test

Lider du af tvangsoverspisning – også kaldet BED? (af det engelske Binge Eating Disorder)

Testen her kan give dig en indikation på, om du lider af spiseforstyrrelsen:

I skemaet nedenfor skal du svare på, hvor mange gange du har tvangsoverspist per uge i løbet af de seneste 3 måneder. Tvangsoverspisning er karakteriseret ved, at du inden for et afgrænset tidsrum (f.eks. 2 timer) spiser væsentligt mere end hvad, der er normalt, og desuden oplever, at du ikke kan stoppe eller kontrollere hvor meget, du spiser.

Sæt kryds (“X”) ved hvor mange episoder med tvangsoverspisning du har haft om ugen.

Hvis det er forskelligt, hvor mange episoder med tvangsoverspisning du har haft om ugen gennem de seneste 3 måneder så angiv et gennemsnit (f.eks 20 episoder på 12 uger = 1-3 episoder om ugen).

Har du ikke haft episoder med tvangsoverspisning indenfor de seneste tre måneder, skal du svare “Nej” i alle spørgsmålene.

Overspisning test dig selv

9. Er du meget belastet af dine episoder med tvangsoverspisning? (Ja/Nej)

 

For at opfylde kriterier for tvangsoversisning skal:

  • Både spørgsmål 1 og 2 være 2 eller højere
  • Mindst tre spørgsmål fra 3 til 7 skal være 2 eller højere.
  • Spørgsmål 8 besvares med “Nej” eller “Ja, mindre end 1 gang om ugen”.
  • Spørgsmål 9 besvares med “Ja”.

 

Du kan vurdere belastningsgraden af symptomer på tvangsoverspisning ved at sammentælle tallene fra spørgsmål 1 til spørgsmål 7 ud fra følgende skala:

0 = Ingen symptomer på tvangsoverspisning

1-9 = Sub-kliniske symptomer på tvangsoverspisning (du opfylder ikke kriterier for tvangsoverspisning, men har nogle af symptomerne)

10-14 = Du har muligvis mild grad af tvangsoverspisning

15-21 = Du har muligvis moderat grad tvangsoverspisning

22-28 = Du har muligvis svær grad af tvangsoverspisning

29-35 = Du har muligvis ekstrem grad af tvangsoverspisning

 

En test af spiseforstyrrelser ikke kan stå alene

Oplever du, at dine tanker og adfærd i forhold til mad, krop og udseende fylder og styrer for meget, er det vigtigt, at du reagerer. 

En spiseforstyrrelse går sjældent over af sig selv – hent støtte i dine nære relationer og søg behandling hos professionelle.


*kilde: https://www.ouh.dk/wm514102

Overspisning test - er det spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning?

Læs om spiseforstyrrelser:

* Har du mistanke om, at du lider af en spiseforstyrrelse, bør du tage kontakt til din læge.