Spiseforstyrrelser og alkohol

Spiseforstyrrelser og alkohol

Kære brevkasse

Jeg overspiser 1-2 gange om ugen og arbejder med det ud fra dine råd, men jeg drikker også for meget vin. Jeg har samme følelse af kontroltab som ved overspisningen.

Er det to sider af samme sag, og er det noget, jeg kan arbejde med samtidig, eller skal jeg forholde mig til et af problemerne først?

Sådan skriver en kvinde til brevkassen.

Kære Louise

Jeg har læst og hørt dine nyhedsbreve og interviews og synes, du og dine samarbejdspartnere lyder meget sympatiske og vidende. Men I nævner aldrig alkohol.

Jeg overspiser 1-2 gange om ugen og arbejder med det ud fra dine råd, men jeg drikker også for meget vin (hver dag, ca.18-24 genstande om ugen). Jeg har samme følelse af kontroltab som ved overspisningen.

Er det to sider af samme sag, og er det noget, jeg kan arbejde med samtidig, eller skal jeg forholde mig til et af problemerne først?

Venlig hilsen anonym

Kære dig

Hvor dejligt at du har glæde af klinikkens nyhedsbrev – og tak for dit spørgsmål til brevkassen.

Du har helt ret i, at spiseforstyrrelser og alkohol er en vigtig problematik at tage op. Der er mange der, som dig, oplever at være udfordret med begge dele. Enten ved at man er udfordret med en spiseforstyrrelse og misbrug af alkohol på samme tid eller på skift.

Det er en sammenhæng, jeg ser hos dem jeg møder i klinikken og en sammenhæng, som flere internationale undersøgelser peger på.

 

En undersøgelse fra USA viser, at…
Helt op til 50% af dem der lider af en spiseforstyrrelse, på et tidspunkt, vil misbruge alkohol eller ulovlige stoffer.

Til sammenligning er tallet 9% for andre, der ikke lider af en spiseforstyrrelse.
Størst risiko hos personer med bulimi

Brugen af alkohol og stoffer er desuden forskellig blandt personer med forskellige spiseforstyrrelser. Hvor personer, der lider af spiseforstyrrelsen bulimi, har det største forbrug af alkohol og stoffer, har personer med anoreksi det laveste.

 

Er spiseforstyrrelser og alkohol ”to sider af samme sag?”

Du spørger, om dit forhold til mad og alkohol er ”to sider af samme sag”, og om du bør arbejde med det samtidigt eller hver for sig.

Det kan jeg godt forstå, at du spørger om.

Det kunne være en nærliggende tanke at arbejde med en af problematikkerne ad gangen. Medmindre det, som du er inde på, handler om det samme.

Og ja, på mange måder kan det at lide af en spiseforstyrrelse sammenlignes med det at have et alkoholmisbrug – og andre former for misbrug.

 

brevkasse: misbrug af alkohol og mad er det to sider af samme sag?

 

Nyere hjerneforskning: Spiseforstyrrelser er en afhængighed

Med den nyere hjerneforskning er der netop sat fokus på også at se spiseforstyrrelser (overvejende bulimi og overspisning) som en afhængighed:

Det forklares blandt andet ved at hjernen, gennem evolutionen, har belønnet os for at spise sødt og fedt, via morfinlignende stoffer, fordi det var den måde, vi bedst overlevede på.

I vores samfund i dag, hvor mad er tilgængeligt døgnet rundt, kan hjernens belønningssystem medvirke til at skabe afhængighed netop gennem de signalstoffer, da de giver en midlertidig tilstand af psykisk velvære, ro og afslappethed.

 

Mange fællestræk i definition og årsager

Når vi ses på definitionen af misbrug, er der også meget, som minder om spiseforstyrrelser.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er misbrug karakteriseret ved at være….

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

Tilsvarende kan man sige, at en spiseforstyrrelser har både fysiske, psykologiske og sociale konsekvenser.

 

 

Ligesom det gælder for spiseforstyrrelser, er der ikke fuld klarhed over hvilke årsager, der ligger til grund for alkoholmisbrug. Årsagerne er formentlig mange og sammensatte. Forskellige undersøgelser peger på, at både arvelige og biologiske faktorer kan spille en rolle.

Desuden at alkoholafhængighed kan opstå som følge af personlighedsmæssige problemer, på grund af stress og på grund af psykiske lidelser som f.eks. angst og depression.

 

At misbruge er at flygte fra følelser

Så ja, der er mange fællesstræk og mit bud er, at dit misbrug af mad har meget til fælles med dit misbrug af alkohol.

Det er også mit bud at de svære følelser, du formentlig bruger mad til at håndtere, er de samme svære følelser, du forsøger at dulme med alkohol.

Spiseforstyrrelser og alkohol - det handler om følelser

Alkohol kan nemlig, ligesom overspisning (og andre spiseforstyrrelser), være en måde at håndtere svære følelser på. Derfor er det også noget, du bør forholde dig til og arbejde med samtidigt.

 

Jeg anbefaler, at du arbejder med begge misbrug samtidigt

Det du kan risikere, hvis du ikke arbejder med begge misbrug samtidigt, det er, at du vil opleve en forværring af det ene misbrug, når du forsøger at blive fri af det andet.

Hvis du f.eks. forsøger dig med ’en kold tyrker” og undlader at drikke, kan du opleve, at dine overspisninger tager til, fordi maden i så fald bliver din (eneste) måde at håndtere de svære følelser. Hvilke følelser forsøger du at undgå?

Noget af det der er vigtigt at undersøge, det er hvilke følelser, du forsøger at håndtere med mad og alkohol. Så du kan tage stilling til hvordan, du kan håndtere dine følelser på andre og mere hensigtsmæssige måder

 

En guide til dine følelser

Når du ønsker at blive klogere på, hvilke følelser det er, du forsøger at håndtere med hhv. mad og alkohol, kan du lægge mærke til hvornår, trangen opstår.

Du kan overveje hvilke situationer, hvilke tidspunkter eller sammenhænge at trangen til at spise eller drikke, den opstår.
Når det sker så forsøg at lægge mærke til, om trangen bliver udløst af nogle følelser, du gerne vil væk fra.
Er det f.eks. stress, følelser af utilstrækkelighed, ked-af-det-hed, skam, angst, glæde, træthed eller….?
 

Hvad opnår du positivt, når du bruger mad eller alkohol?

Og ja, selvom du formentlig kan liste mange grunde op til, at overspisning og alkohol ikke gør dig noget som helst godt, så er der noget i det, der er positivt for dig. Altså udover den eventuelle biokemiske afhængighed.

For hvis ikke der er noget som helst positivt i det for dig, så ville du ikke gøre det. Også selvom det positive tilsyneladende kan være uendelig minimalt og kortvarigt i forhold til alle de negative konsekvenser.

Så overvej engang – kan det være…
– et øjebliks ro/ pause,
– accept,
– trøst/ omsorg,
– belønning
– eller andet?
 

Forsøg at kile tid ind mellem din impuls og din handling

Hvis du synes, at det er svært at spore dig ind på, hvad det er for følelser, der udløser din trang til at overspise eller at drikke, så forsøg at udskyde dit misbrug.

Vent i ca. 30 minutter med at give efter for trangen. I det tidsrum giver du dig selv muligheden for at mærke efter.
Uro kan være et tegn på, at du nærmer dig noget vigtigt

Måske vil du opleve en uro. Sådan er det for mange. Det kan være dit forsvar, der forsøger at aflede dig selv fra at mærke de følelser, du ikke har lyst til at være i kontakt med.

Hvis du oplever uro så forsøg at vente bare lidt længere inden, du giver efter for trangen.

 

Lad dine tanker og din krop guide dig

Det kan også være en hjælp, hvis du lægger mærke til dine tanker og din krop – mærker du f.eks. en knugen i brystet, en knude i maven, en klump i halsen etc. Det kan bidrage til, at du finder ud af hvilke følelser, du forsøger at flygte fra.

Når du ved hvad, du bruger mad og alkohol til, kan du begynde at tænke i andre måder at håndtere dine følelser på. Samtidig kan du betragte dine misbrug som budbringere, der gør dig opmærksom på, hvad du har brug for at ændre i dit liv.

Spiseforstyrrelser og alkohol - læs med i brevkassen

Så enkelt kan det lyde og i praksis, kan det være så svært. Der er mange måder at arbejde med de underliggende psykologiske faktorer og veje til at rumme og håndtere de svære følelser. Dertil kommer de biokemiske faktorer, som også kan spille ind.

 

Mad kan du ikke stoppe med at spise

En væsentlig forskel på de to misbrug er, at du ikke kan stoppe med at spise. Her er du nødt til at lære at spise afbalanceret. Alkohol kan du vælge helt at holde dig fra. Tove Hvid, der var kropsterapeut, lektor i psykologi og som i mange år arbejdede med spiseforstyrrelser, udtrykker det så fint – i den i øvrigt blændende bog ”Spiseforstyrrelser og Livsappetit”*:

 

”Det er ikke nemmere at afvænne en madafhængig end en stofafhængig. Tværtimod måske. Alkohol og stoffer kan man stoppe helt med. Mad kan man ikke stoppe helt med. Det er livsnødvendigt.

Den madafhængige under afvænning skal klare at skære ned uden at skære helt væk. Det vil være det samme som at lade en alkoholiker på afvænning drikke to bajere om dagen. Vi ved, at det kan man ikke. Men det er den opgave, den madafhængige skal løse, hvis hun skal ud af sin madafhængighed”.

 

At du har to misbrug, du ønsker at blive fri af, kan blive en større udfordring end hvis, det var ét misbrug. At det skulle være dobbelt vanskeligt, tror jeg imidlertid ikke, da der, som jeg har været inde på, formentlig vil være nogle af de samme årsager til begge misbrug.

 

Behandling bør have fokus på begge misbrug

Det er positivt, at du kan bruge klinikkens nyhedsbreve og arbejder med dine overspisninger ud fra de råd, jeg kommer med.

Jeg tænker også, at det kan være en stor opgave at arbejde med på egen hånd. Søg støtte og opbakning fra dine nærmeste.

 

 

Hvis du oplever, at det bliver for svært at arbejde med begge misbrug, vil jeg opfordre dig til at søge professionel hjælp. Desuden at der i den behandling, du søger, er fokus på begge misbrug.

Undgå at tænke, at det aldrig kommer til at lykkes for dig, og at udfordringen er for stor, hvis du oplever at ’falde i’. Tag det som et udtryk for at du har brug for passende støtte, der matcher den udfordring, det er at blive fri af dine misbrug.

Jeg ønsker dig alt det bedste fremover. Respekt for din beslutning om at du ønsker et liv uden misbrug.

 

Kærligst,
Louise

*Hvid, Tove: Spiseforstyrrelser og livsappetit, Modtryk 1996.