Blog

OM SPISNING OG SENSITIVITET

Er du særligt sensitiv?

Mange af de mennesker, der udvikler en spiseforstyrrelse, har et sensitivt sind. At være særligt sensitiv er et personligheds-træk, der betyder, at man er mere åben og modtagelig over for indtryk.

Læs med om særlig sensitivitet, test dig selv og få indsigt i hvilke gaver, fordele og udfordringer der følger med som særligt sensitiv.

blog om spiseforstyrrelser og særligt sensitiv

At være særligt sensitiv – er det ikke bare en smart betegnelse, der bliver brugt som undskyldning for at være besværlig, sart eller svag? Det er et spørgsmål jeg indimellem bliver mødt med.

Men nej, den er god nok! Nogle mennesker lægger simpelthen mærke til nuancer, som andre går glip af. Særligt sensitive tager flere sanseindtryk ind. De oplever indtryk stærkere end de fleste andre og ser flere nuancer, som andre går glip af.

Forklaringen, på at nogle er særligt sensitive, findes i forskellen på hvordan, vores nervesystem fungerer. Nervesystemet hos de sensitive er mere fintfølende.

Hjernen modtager og bearbejder de indtryk, den får, på en mere nuanceret, dybere og detaljeret måde. På hjernescanninger kan man faktisk se, at indtrykkene bliver bearbejdet på nogle højere niveauer i hjernen.

At være særligt sensitiv er personlighedstræk og ikke en diagnose. Mellem 15 og 20% af alle danskere er fra fødslen særligt sensitive mennesker.*

Den amerikanske psykolog og pioner Elaine N. Aron, har forsket i det sensitive personlighedstræk i mange år. Hun har introduceret betegnelsen HSP (Highly Sensitive Person).

 

Tegn på at du er særligt sensitiv:

 • Du fornemmer i høj grad andres følelser og stemninger.
 • Du har en stor indlevelsesevne.
 • Du er samvittighedsfuld
 • Du bliver nemt overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte eller høje lyde.
 • Du er følsom overfor smerte, sult, træthed og kulde.

 

Tag hele testen her.

Er du særligt sensitiv, har du mange talenter, som gør dig kompetent på en lang række områder. Derfor kan et sensitivt sind være en gave, hvis du lærer at leve med de ekstra indtryk, du får ind hver dag.

 

Fordele ved at være særligt sensitiv er blandt andet:

 • En dyb indlevelsesevne og en stor forståelse for andre.
 • Ofte er sensitive mennesker kreative og skabende.
 • De har tit en god selvindsigt.
 • Evnen til fordybelse.
 • Omhu og fokus på detaljer.
 • Sensitive mennesker har typisk en fleksibel tankegang.
 • Dybe oplevleser med kunst, natur, kærlighed og samvær med andre.
 • De når tit deres mål, fordi de er arbejdsomme.
 • Ofte en stærk selvstændighed.

Det er også et personlighedstræk, der kan gøre dig sårbar og fører nogle udfordringer med sig.

 

Udfordringer ved at være særligt sensitiv er blandt andet:

 • Man bliver nemt overvældet af indtryk, tanker og følelser.
 • Særligt sensitive kan bruge meget af deres opmærksomhed på at gøre andre glade – og derved komme til at forsømme sig selv
 • Man er ekstra sårbar over for stress og overstimulering. Sensitive mennesker kan ofte blive overvældede og slået ud af en situation, som deres omgivelser klarer uden problemer. Derfor føler de sig ofte forkerte.
 • Hyppig overstimulering kan give en følelse af afmagt og på den måde bidrage til et lavt selvværd.
 • Vedvarende overstimulering kan føre til, at de positive sider af den særlige sensitivitet ikke folder sig ud. Man lever sit liv i ”overlevelsesmode”.

 

Hvorfor sammenhængen mellem spiseforstyrrelser og særlig sensitivitet?

Når man er særligt sensitiv, vil ens livshistorie og erfaringer have sat sig dybere spor på godt og ondt, fordi man har bearbejdet dem mere grundigt og har en større modtagelighed for nuancerne i livet.

Livet og dets udfordringer kan være så overvældende og uhåndterlige, at man er nødt til at flygte og fortrænge sine følelser. Det er her maden – spiseforstyrrelsen – kommer ind.

Mange særligt sensitive mennesker med en spiseforstyrrelse virker nu ikke umiddelbart sensitive. De kan være meget negative, virke hårde, lyve eller på andre måder omgås sandheden. Her er det spiseforstyrrelsen, der styrer reaktionerne, og sensitiviteten kan være skjult – bevidst eller ubevidst for at holde ud at være til.

I terapien arbejder vi ofte gennem et slags panser for at det mere sande udtryk, med de mere sensitive træk kommer frem.
 

Særligt sensitiv – og hvad så?

Mange af de mennesker, der udvikler en spiseforstyrrelse har et sensitivt sind, men ikke alle med et sensitivt sind udvikler en spiseforstyrrelse. Det handler om at håndtere sin særlige sensitivitet og på den måde fremme sin mentale sundhed.

Er du særligt sensitiv er det vigtigt, at du lærer dine egne behov og grænser at kende og finder måder til at mindske overstimulering.

Ofte er det en længere proces at erkende, acceptere og tage personlighedstrækket alvorligt, værdsætte styrkerne – og blive klar til at bruge den nødvendige tid i det daglige for at få nervesystemet i ro.
 

Gode råd til dig der er særligt sensitiv:

 1. Få en dybere forståelse for gaverne ved at være sensitiv.
 2. Kend dine reaktioner på at være overvældet og undgå at dømme dig selv negativt, når det sker.
 3. Hav respekt for dine grænser. Lær at kommunikere positivt og løsningsorienteret om det.
 4. Lær at skærme dig selv mod de mange overvældende stimuli, så du ikke bliver overstimuleret og er på arbejde hele tiden. Dit nervesystem kan bringes i ro ved hvile, meditation, gåture i naturen eller andre aktiviteter, hvor du får koblet af. Pauser er vigtige.
 5. Vær opmærksom på at du som særligt sensitiv profiterer ekstra ved at være i et miljø, hvor du bliver forstået, støttet og anerkendt.

 

Pas godt på dig og dit sensitive sind ❤️

 

Læs med på bloggen om spiseforstyrrelser

Kærligst,

Louise

*Kilde: www.hsp-foreningen.dk.

Blog