Blog

Mødre med spiseforstyrrelser

5 gode råd til dig der er mor med en spiseforstyrrelse

Mødre med spiseforstyrrelser oplever ofte graviditeten som en udfordrende tid. Det kan være svært at være nybagt mor med en spiseforstyrrelse, og der kan være vanskeligheder mens børnene vokser op.

På trods af at der bliver stadigt flere mødre med spiseforstyrrelser, er det et område præget af tabu. Der er brug for at bryde tavsheden, så flere får den hjælp og støtte, de har brug for.

”Det føles ofte som om, at jeg skal vælge mellem min datter og spiseforstyrrelsen. Jeg bliver irriteret på min datter, når jeg føler, at jeg skal vælge. Nogle gange er det spiseforstyrrelsen, der vinder. Det er frygteligt. Jeg får det så dårligt med mig selv, og jeg er meget bekymret for, hvordan det kommer til at påvirke min datter.

”Jeg bekymrer mig for hvordan, det påvirker barnet, når jeg kaster maden op. Jeg har så dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan lade være, nu hvor jeg er gravid. Jeg tør slet ikke sige til min kæreste, at jeg stadig gør det”.

”Jeg har lagt mærke til, at min datter er begyndt at spise i smug. Hun er begyndt at gøre det, jeg har gjort i så mange år. Jeg har nogle gange kommenteret på, hvad hun spiser, for hun vil gerne tabe sig. Men jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg skal gribe det an, og jeg føler et eller andet sted, at det er min skyld.

”Skal jeg sige til mine drenge på 6 og 8 år, at jeg har en spiseforstyrrelse? Jeg kaster op stort set hver dag, siden jeg blev skilt fra deres far. Træning fylder også meget i hverdagen. Jeg tror ikke, at de ved noget.

”Jeg kom til at spise alt det slik, der var købt ind til min søns fødselsdag. Jeg tror aldrig, jeg har følt mig SÅ skamfuld”.

Der er smertefulde følelser, der bliver sat ord på hos de mødre med spiseforstyrrelser, jeg taler med  ♥

Udsagnene illustrerer nogle af de udfordringer, der kan være og de mange spørgsmål, der naturligt melder sig.

 

Mødre med spiseforstyrrelser en overset gruppe

På trods af at det ikke er et område, vi hører ret meget om, er der mange mødre med spiseforstyrrelser.

Undersøgelser viser at op imod 1/3 af dem, der modtager ambulant behandling for en spiseforstyrrelse enten er mødre eller gravide. En stor engelsk undersøgelse peger desuden på, at over 4% af alle gravide enten har eller har haft en spiseforstyrrelse.

 

Ny undersøgelse om mødre med spiseforstyrrelser

Videnscenter Om Spiseforstyrrelser og Selvskade, ViOSS står bag en ny undersøgelse, der belyser, hvordan kvinder med spiseforstyrrelser oplever graviditet og moderskab.

Undersøgelsen er den første af sin art herhjemme og baseret på en række kvalitative interviews med mødre, der har anoreksi, bulimi og atypiske spiseforstyrrelser.

De konklusioner og anbefalinger ViOSS kommer med, på baggrund af undersøgelsen, omhandler altså ikke mennesker med spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning. Jeg mener imidlertid, at mange af ViOSS’ konklusioner og anbefalinger også er relevante for mennesker, der lider af tvangsoverspisning (BED).

Undersøgelsen er udarbejdet i forlængelse af en anden undersøgelse, ViOSS står bag, fra 2014, der omhandler børn af forældre med spiseforstyrrelser. En undersøgelse der konkluderer, at moderens spiseforstyrrelse påvirker børnene på en række centrale områder.

I rapporten fremgår det blandt andet, at børn af forældre med spiseforstyrrelser oplever, at de påtager sig et stort ansvar i familien, og at de bekymrer sig meget.

I lighed med andre undersøgelser viser det sig, at flere af børnene udvikler et anstrengt forhold til mad og krop. Nogle udvikler deciderede spiseforstyrrelser.

I den nye rapport om mødre med spiseforstyrrelse konkluderer ViOSS blandt andet, at udfordringer kan handle om:

 

Graviditet og den første tid som mor

Graviditeten er for mange af mødrene en ambivalent periode, fordi de på den ene side oplever angst for at tage på men på den anden side godt ved, at fostret har behov for næring. Nogle oplever, at spisemønsteret bliver mere stabilt i løbet af graviditeten, men efter fødslen vender de fleste tilbage til den spiseforstyrrelsesadfærd, der var inden graviditeten.

 

Håndtering af madsituationer i hjemmet

Mødre bekymrer sig i udpræget grad om, hvordan deres spiseforstyrrelse påvirker deres børn. Ofte afviger deres spisemønster fra resten af familiens samtidig med, at de forsøger at opretholde det, de opfatter som normal måltidskultur.

 

Utilstrækkelighedsfølelser som mor

Mødre med spiseforstyrrelser har ofte en oplevelse af, ikke at være ”en god nok mor”. Det er følelser, som mange mødre uden spiseforstyrrelser også kan relatere til, men følelsen kommer alligevel særligt stærkt til udtryk hos mødre med spiseforstyrrelser. Det skyldes den perfektionisme og det lave selvværd, der er et karakteristisk træk for personer med spiseforstyrrelser.

Konflikt mellem børnenes behov og spiseforstyrrelsen

Mødre med spiseforstyrrelser er ofte præget af en indre splittelse mellem moderskabets krav om selvopofrelse og spiseforstyrrelsens krav om træning, opkastning, trang til overspisning mv.

Flere mødre med spiseforstyrrelser giver samtidig udtryk for, at det er svært at være nærværende over for deres børn, når tanker kredser konstant om mad, vægt og udseende.
 

Abstinenslignende symptomer

Samtidig viser undersøgelsen, at nogle mødre kan opleve abstinenslignende symptomer, hvis de bliver forhindret i at følge spiseforstyrrelsens behov, og at symptomerne kan gå ud over børnene.
 

Positive aspekter af moderskabet

Det er vigtigt at pointere, at mødre med spiseforstyrrelser oplever mange positive aspekter og en stor kærlighed til deres børn. For flere mødre i undersøgelsen har moderskabet fungeret som motivation til at blive rask, ligesom andre fortæller, at børnene er den primære årsag til, at de ikke er døde af deres spiseforstyrrelse.

Resultaterne bliver understøttet af andre undersøgelser, der peger på, at graviditet og moderskab kan have en helbredende funktion og fungere som årsag og motivation for, at moderen arbejder på at slippe spiseforstyrrelsen.

I rapporten fra ViOSS bliver det understreget, at mødre med spiseforstyrrelser er udpræget kærlige og omsorgsfulde over for deres børn. Også selvom spiseforstyrrelsen kan kræve handlinger af mødrene, der er i modstrid med børnenes behov.

 

“Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom spiseforstyrrelsen stiller store krav, er det samtidig kendetegnende for personer med spiseforstyrrelser, at de er ekstremt omsorgsfulde og sensitive over for andres behov.”*

 

Konklusionerne i rapporten afspejler de oplevelser og udfordringer, jeg ser blandt mødre med spiseforstyrrelser.

Det tabu der er i forhold mødre med spiseforstyrrelser, gør det ekstra svært. Kvinderne oplever, at der er en generel opfattelse i befolkningen af, at det kun er unge piger, som lider af en spiseforstyrrelse.

5 gode råd til mødre med spiseforstyrrelser:

 

1. Brug dit netværk under og efter graviditet

Dit netværk i form af familie og venner kan være en vigtig støtte og aflastning. Det kan også være en hjælp, at du tager nogen fra dit netværk med dig til møder f.eks. hos sundhedsplejerske, diætist eller behandler, så de bedre kan støtte dig positivt under og efter graviditeten.

Det kan gøre det nemmere for dig at fortælle dem, der er tæt på dig, hvad det er, du har det svært med, når de ved mere om spiseforstyrrelsen.

I flere regioner findes der desuden specialiserede tilbud til gravide og mødre med spiseforstyrrelser. Undersøg om det er en mulighed for dig, i den region hvor du bor.

2. Vejledning om ernæring kan være en støtte

Vejledning kan blandt andet handle om de risikofaktorer, der er i forbindelse med spiseforstyrrelsen, når man er gravid, og det kan være information om sund ernæring til barnet.

 

3. Få specialiseret behandling for din spiseforstyrrelse

Når du er mor eller skal til at være mor, er det endnu mere aktuelt, at du får hjælp til at slippe din spiseforstyrrelse. Behandlingen bør blandt andet have fokus på det, der er relevant for dig i forhold til din graviditet eller som mor.

Det kan være motivation til at spise hensigtsmæssigt, lysten til at være mor, din perfektionisme og derved arbejde med et mere realistisk billede af hvad det vil sige at være en god mor f.eks.

 

4. Få vejledning om hvorvidt og hvordan du kan fortælle dit barn/dine børn om spiseforstyrrelsen

Det kan være en hjælp at tale med en terapeut/behandler om det. Jeg anbefaler desuden bogen ”Hvad børn ikke ved, har de ondt af” af Socialrådgiver, Familie- og Psykoterapeut MPF, Karen Glistrup. I bogen formidler Karen Glistrup på kompetent og empatisk vis, hvordan man kan tale med børn om vanskelige temaer i familien.

 

5. De klassiske udfordringer i børnefamilien

De klassiske udfordringer der kan opstå i enhver børnefamilie, i parforholdet og forældreskabet er vigtige, at du får taget dig af. Jo bedre du har det, jo mindre har du brug for spiseforstyrrelsen.

Jeg kan anbefale dig familiepsykolog Heidi Agerkvist, der er specialiseret i at hjælpe forældre med at håndtere de situationer og dynamikker, der kan udfordre i hverdagen.

Hun afholder blandt andet en populær online workshop om emnet, med titlen “Styrk hverdagen i børnefamilien – få et stærkt parforhold, forældreskab og familieliv”.

 

Relevant læsning:

 

Læs med på bloggen om spiseforstyrrelser

De kærligste tanker,
Louise

 

* Videnscenter Om Spiseforstyrrelser og Selvskade (ViOSS): ”Konflikt mellem spiseforstyrrelse og moderskab – Oplevelsen af graviditet og moderskab blandt mødre med spiseforstyrrelser”, Februar 2016, s. 1.

 

Blog