Blog

Fedmeoperation og spiseforstyrrelser

Er en fedmeoperation løsningen på overspisning?

Hvis man lider af en spiseforstyrrelse, er svaret formentlig nej. Alligevel er der mange, der lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning, som overvejer eller har gennemgået operationen.

Bliv klogere på fedmeoperationer og få mine anbefalinger til hvad du kan gøre i stedet, hvis du har problemer med overspisning.

“Du er mit sidste stop inden en fedmeoperation. Jeg har overvejet en fedmeoperation mange gange, men vil helst undgå det. Det er et stort skridt, synes jeg. Nu prøver jeg det her først og så, må vi se”.

“Jeg har fået snøret min mavesæk sammen, men vejer det samme som før operationen. I stedet for at spise store måltider spiser jeg en masse små måltider”.

Sådan fortæller to kvinder, jeg har talt med om fedmeoperationer. De er ikke alene.

Jævnligt hører jeg om fedmeoperationer i klinikken hos mennsker, der går i behandling for spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning (også kaldet BED for Binge Eating Disorder). Der er både dem, der overvejer en operation og dem, der kommer, fordi en fedmeoperation ikke var løsningen på deres overvægt.

 

Umiddelbart undrer jeg mig – og bliver nysgerrig:

  •  Hvad er en fedmeoperation mere præcist?
  • Hvordan kan det være, at nogle mennesker med en spiseforstyrrelse vælger en operation, der skal afhjælpe konsekvenserne af overspisning i stedet for at behandle spiseforstyrrelsen?
  • Hvorfor tilbyder man i det hele taget personer med en spiseforstyrrelse en fedmeoperation?

 

Fedmeoperation – kort fortalt

En fedmeoperation er kort fortalt et indgreb, hvor anatomien i fordøjelseskanalen ændres. Det sker ved at begrænse mængden af mad, man kan spise og fordøje. Formålet med operationen er på den måde at give et langvarigt og vedvarende vægttab.

Den hyppigst udførte fedmeoperation i Danmark kaldes en Gastrisk Bypass, hvor størstedelen af mavesækken og tolvfingertarmen bliver skåret fra, så maden føres direkte ned i tyndtarmen.

Det betyder, at der optages mindre næring, og man taber sig. Samtidig indebærer det, at det bliver sværere at optage vigtige vitaminer og mineraler.

 

Et drastisk skridt

At få en fedmeoperation er altså et drastisk skridt. Ét er, at man må vænne sig til en ganske anderledes livsstil efter operationen. Noget andet er risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen og efterfølgende.

Ifølge en nyere analyse* er det størstedelen af de opererede, der taber sig, men samtidig er der mange, som oplever komplikationer i mere eller mindre svær grad. De hyppigste komplikationer er blodprop, infektioner og behov for at blive opereret igen.

læs med om fedmeoperation og spiseforstyrrelser

Analysen fra KORA viser også, at operationerne ikke har ført til en forbedret sundhedstilstand hos den enkelte eller på samfundsplan.

 

Spiseforstyrrede tilbydes fedmeoperationer betalt af det offentlige

 

For at få foretaget en fedmeoperation er der en række krav, der skal være opfyldt. Først og fremmest til BMI og desuden, hvis man skal have operationen betalt af det offentlige, kan et krav være en eller flere følgesygdomme som følge af overvægt.

Hverken som privatbetalende, via forsikringen eller sundhedsvæsenet indgår det som et tydeligt krav, at vedkommende ikke lider af tvangsoverspisning.

Siden 2005 er der udført ca. 17.000 gastrisk bypass-operationer i Danmark.

Mange steder angives det, at…

1/3 af de personer, der er i behandling for overvægt (f.eks. fedmeoperationer), lider af tvangsoverspisning.

 

Det mener jeg, af forskellige årsager, er problematisk. Først og fremmest for de mennesker med BED der vælger en operation, uden at de forinden har forsøgt sig med behandling for spiseforstyrrelsen.

Jeg forstår selvfølgelig godt, at man kan overveje en operation,…

  • når man i mange år har haft problemer med overvægt
  • når man har følgesygdomme pga. sin overvægt
  • når man har prøvet at tabe sig utallige gange
  • når man oplever at maden fuldstændigt har taget magten over en
  • når man er dybt ulykkelig over sin krop og sit forhold til mad

Så er det klart, at en nærliggende tanke kan være, at “hvis det nu bare ikke var fysisk muligt for mig, at spise al den mad, så ville jeg få det meget bedre”.

Men jeg tænker også, at når kilden til overvægt skal findes i psyken, så er det højst sandsynligt ikke en operation, der er løsningen.

 

Helbredt eller symptomfri?

Nogle af dem jeg taler med, der har gennemgået en fedmeoperation, har oplevet at blive det, jeg vil kalde symptomfri for en tid: De er stoppet med at overspise og har derfor tabt sig.

Når de ikke har fået hjælp til at håndtere årsagerne til spiseforstyrrelsen, er overspisningerne vendt tilbage i form af mange små måltider, der gør, at de tager en stor del eller det hele på igen.

 

Ingen ved hvor mange, der holder vægttabet

Som nævnt er det langt størstedelen af de fedmeopererede, der taber sig, men der er ikke tal på hvor mange, der få tilbagefald efter en fedmeoperation, da patienterne ofte er ude af de offentlige systemer efter 2 år. Mit bud er, at der er andre, der lider af tvangsoverspisning, der har samme erfaringer som dem, jeg taler med.

Fedmeoperation og BED - læs med på bloggen

Fra ét misbrug til et andet?

En konsekvens af en fedmeoperation man også kan forestille sig, det er, at overspisningerne bliver erstattet med andre misbrug som f.eks. alkohol. Dette er der heller ikke undersøgelser af, men flere internationale undersøgelser peger i den retning.

Undersøgelserne viser at personer, der har haft et misbrug, er tilbøjelige til at erstatte det med andre former for misbrug. Med andre ord: Det følelsesmæssige ubehag man plejer at dulme med mad, kan man i stedet for bruge eksempelvis alkohol til at dulme.

 

Derfor falder valget på en fedmeoperation

Men hvis en fedmeoperation formentlig ikke er vejen til et sundere eller gladere liv, når man lider af tvangsoverpisning, hvordan kan det så være, at der er nogle med spiseforstyrrelsen, som vælger den løsning?

 

Mange kender ikke til tvangsoverspisning

En væsentlig forklaring er, at der fortsat er mange, som ikke ved, at overspisning kan være en spiseforstyrrelse. Det på trods af at tvangsoverspisning er den langt mest udbredte spiseforstyrrelse.

 

Det kan være skamfuldt at søge behandling

Samtidig er spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning forbundet med stor skam for de fleste, der fortæller sig selv, at de ‘bare bør tage sig sammen’. Det kan blandt andet gøre det svært at fortælle om spiseforstyrrelsen og søge hjælp til behandling af lidelsen.
 

Vanskeligt at få behandling for tvangsoverspisning i DK

Et anden problematik er, at mange læger heller ikke er opmærksomme på spiseforstyrrelsen, da den først nu er ved at blive anerkendt som selvstændig diagnose herhjemme. Derfor vil lægen ofte fokusere på overvægten, der kan være en konsekvens af spiseforstyrrelsen. Desuden er der endnu meget begrænsede muligheder for at få behandling for tvangsoverspisning igennem det offentlige.

Som reglerne er i dag, betyder det faktisk, at man som spiseforstyrret kan stå i en situation, hvor…

…man kan få finansieret en fedmeoperation gennem det offentlige men ikke få behandling for den spiseforstyrrelse, der er årsag til overvægten.

 

Det, mener jeg, er dybt problematisk.

Screening for spiseforstyrrelse forud for fedmeoperation

Jeg mener helt indlysende, at der bør være et lovkrav om, at udbydere af fedmeoperationer skal screene for tvangsoverspisning inden en operation. Der er alt for mange penge i fedmeoperationer til, at det kan være op til udbyderne selv.

 

Mine anbefalinger til dig der overvejer en fedmeoperation

Hvis du overvejer en fedmeoperation, vil jeg som det første anbefale dig at undersøge, om du lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning.

Hvis det forholder sig sådan så tænk over, om det nu også er den rette løsning for dig. Mit bud er, at behandling af din spiseforstyrrelse vil være et bedre valg for dig.

Spiseforstyrrelser er der af en grund og kommer med et budskab. Derfor, mener jeg, at du kan vende problemstillingen om ved at stille dig selv spørgsmålet:

“Hvis maden er din løsning, hvad er så problemet?”.

 

Jeg ved, at det måske kan lyde lidt eller måske meget provokerende, når du oplever overspisningen som det altoverskyggende problem. Og ja, jeg mener selvfølgelig også, at spiseforstyrrelsen er et problem, der i høj grad forringer livskvaliteten. Det er kilde til mange dømmende tanker, svære følelser, manglende overskud, det påvirker kroppens sundhedstilstand negativt mm.

Men maden er først og fremmest en reaktion på noget. En form for løsning. Det er det, du blandt andet kan søge svar på, når du vælger behandling for din spiseforstyrrelse i stedet for en fedmeoperation. Jeg tænker, at det formentlig vil være et mere selvkærligt valg end en operation.

I hvertfald vil jeg anbefale dig, at du forsøger dig med behandling for spiseforstyrrelsen, før du vælger en fedmeopreation. De seneste tal herhjemme viser, at 85% er fri af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning efter endt behandling**. Det må siges at være positivt.

Pas godt på dig ❤

 

Læs mere om…

 

Er en fedmeoperation løsningen på spiseforstyrrelser - ifølge indehaver Louise Stokholm

Kærligst,
Louise

 

*Analyse foretaget af KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

**//askovhus.dk/rigtig-god-effekt-af-bed-behandling-i-askovhus/

Blog